T-Konsult OÜ

T-Konsult OÜ Teedevaldkonna konsultanditeenused. Liiklus ja ohutus, katend ja kandevõime. Road sector consultancy services. Traffic and safety. Pavement and bearing capacity.

Operating as usual

24/08/2021

BRC (Baltic Road Conference, kord nelja aasta peale) seekord onlain. Täna kaks esitust - LWD kasutuskogemusest 2017-2021 ja e-katendist.

LWD ajalugu aastast 1977 - Dynatesti esimene toode.
04/08/2021

LWD ajalugu aastast 1977 - Dynatesti esimene toode.

We have been in the industry since 1976. Over the years, we have manufactured equipment, developed software, shared our knowledge, learned from experts, and loved pavement evaluation.

Learn more on our website: https://dynatest.com/know-how/

#dynatest #pavementexpertise

03/06/2021

Täna sai üks koolitus tehtud. Seekord Maaülikooli Avatud Ülikooli egiidi all. Väike tagamaa ka, et seal majas teedevaldkonna teadmist edaspidi jagada ka nende poolt kes igapäevaselt teedes. Kas õnnestub ja kuidas, veel ei tea. Igatahes virtuaalselt on kõik suht lihtsalt võimalik, kas asjast aga kasu on?

Eriveos on raskema ala läbinud - vajalikud teelaiendused (Saue, Paldiski) meie projekteeritud ning liikluskorralduse ske...
03/04/2021
FOTOD ⟩ Hiiglaslik eriveos häirib Jüri-Paldiski marsruudil liiklust

Eriveos on raskema ala läbinud - vajalikud teelaiendused (Saue, Paldiski) meie projekteeritud ning liikluskorralduse skeemid koostatud. Fotosid leidub mitmel pool. https://arileht.delfi.ee/artikkel/93032493/fotod-sadu-tonne-kaaluv-veos-jai-oosel-saue-lahedal-kinni-liiklus-oli-hairitud ja https://www.postimees.ee/7215939/hiiglaslik-eriveos-hairib-juri-paldiski-marsruudil-liiklust ning lõpuks ka laevale tõstetud https://www.postimees.ee/7217017/hiidboiler-laaditi-tana-paldiskis-laevale

Lähipäevil häirib Harjumaal liiklust suuremõõtmeline eriveos, mida maanteed mööda Paldiski sadamasse toimetatakse.

Täna sai kedagi koolitatud. Virtuaalselt. Addenda korralduses. Ning lõpetuseks sobis pildike:
31/03/2021

Täna sai kedagi koolitatud. Virtuaalselt. Addenda korralduses. Ning lõpetuseks sobis pildike:

Täna sai kedagi koolitatud. Virtuaalselt. Addenda korralduses. Ning lõpetuseks sobis pildike:

RB ja 2+2 - on see võimalik korraga?Kirjutasin ühe loo seemneks - pealkirjanik helistas hommikul ja küsis. Lubas ka teis...
23/03/2021
Kas jätkub püssirohtu? - T-Konsult OÜ

RB ja 2+2 - on see võimalik korraga?
Kirjutasin ühe loo seemneks - pealkirjanik helistas hommikul ja küsis. Lubas ka teiste teadjamatega rääkida ja miskit kokku kirjutada. Et küsimus oli huvitav. siis panin ka ise miskit kirja. https://t-konsult.ee/artiklid/kas-jatkub-pussirohtu/

Kui partei peasekretär Gorbatšov Eestit külastas esitas vana kommunist Allik küsimuse “A hvatit li poroha?” Nüüd küsitakse, et kui korraga tuleb ehitada nii Rail Baltica objekte kui kiirel sammul 2+2 teelõike, kas teedeehituse sektor suudab seda teha. Jagaks vastuse mitmeks alateemaks. t...

2020 muudeti teetööde kvaliteedinõuete määrust (MTM määrus 101) - võeti välja filtratsiooninõuded ja muudeti kaevetööde ...
02/03/2021
Määrus 101 - kvaliteedinõuded ja filtratsioon - T-Konsult OÜ

2020 muudeti teetööde kvaliteedinõuete määrust (MTM määrus 101) - võeti välja filtratsiooninõuded ja muudeti kaevetööde taastäite materjalinõudeid. On küsitud, millest siis nüüd juhinduda - milliseid nõudeid peaks projekteerija sätestama senise filtratsiooni asemel. Vastuse leiate T-Konsult kodulehelt artiklite osast: https://t-konsult.ee/artiklid/maarus-101-kvaliteedinouded/

Projekteerimisnormid on ka muutumas - õige pea korjatakse ka sealt välja otsesed viited filtratsioonile. Suuremad muutused tulevad uue projekteerimisnormi redaktsiooniga aga see võtab veel aega. Alustuseks aga on ette valmistatud projekteerimisnormide (M106) muudatused, mida kirjeldame https://t-konsult.ee/artiklid/filtratsioon-ja-regulatsioonid/ - selle järgi kahaneb vajadus EVS 901-20 järgseks laborikatseks kuid see ei lange ära. Mis tähendab siiski, et asi läheb paremuse poole aga aeglaselt.

23.11.2020 hakkas kehtima MKM määruse 101 uus redaktsioon. Põhiliseks muudatuseks on loobumine EVS 901-20 järgse filtratsioonikatse läbiviimisest. Mida siis projekteerija peaks sätestama? Filtratsiooni nõue asendatakse külmakindluse nõudega, tuginedes Soome katendite projekteerimisjuhendile...

Uus koolitus on tulemas. Muidugi eelistaks reaalset kohtumist, kuid tänases olukorras soovitatakse virtuaalset eksistent...
04/02/2021
VEEBIKOOLITUS - Kutsed ja kompetents ning teedeehituse tehnilisi aspekte

Uus koolitus on tulemas. Muidugi eelistaks reaalset kohtumist, kuid tänases olukorras soovitatakse virtuaalset eksistentsi. Kuidas sõnum virtuaalselt pärale jõuab, pole aga oma kogemust veel saanud. Tõsi, ka TTÜ loengud praegu virtuaalsed aga nendega sai just alustatud, eksam alles kevadel. https://www.addenda.ee/vs-kutsed-ja-kompetents-ning-teedeehituse-tehnilisi-aspekte-31-03-21 põhiteemaks on kujunenud kutsed ja kutsetega seonduv. Täpsemalt saab aimu Ehitaja detsembrinumbris ja Ehitusuudistes ilmunud tutvustusest (artiklist) ehk selle koopiast t-konsult'i kodulehe artiklite osas. Lisaks kutse teemale käsitleme lühemalt ka muid olulisi teemasid - kandevõimest, filtratsioonist või peenosiste sisalduse järgi külmakindluse hindamisest, tüüpkatenditest ja kaevetööde järel katendi taastamisest.

Addenda

Aasta lõpus sai üks suurem projekt tegelikult vahefinišisse. Ning meediast leiab aegajalt ja uuesti mingeid kajastusi se...
30/01/2021
Targad teekivid toodavad elektrit ja sulatavad jääd

Aasta lõpus sai üks suurem projekt tegelikult vahefinišisse. Ning meediast leiab aegajalt ja uuesti mingeid kajastusi sellest. https://www.pealinn.ee/tagid/koik/targad-teekivid-toodavad-elektrit-ja-sulatavad-jaad-n262461
Eks ta ole - kõige öelduga päri olla ei saa, sest kui ikka päikest napib siis elektrit eriti ei tule. Lume sulatamisest ka pigem ei räägiks sest LEDide võimsused on sedavõrd väikesed, energiakadusid nii palju ei ole et suurt sulataks. Ning kuna asi ikkagi veel pilootfaasis, siis aegajalt jälle "avastame" midagi, mida tuleks täiustada. Praegust võiks nimetada vers-2, sest esimene sai tehtud Maanteeameti tellimusel. Esimeses ringis oli üks suur paneel (ruutmeeter) ja üks väiksematest kividest kokku pandu, millest siis praegune edasi arenenud on. Esimese ringi tulemus oli autonoomne, akudega. Ilmselt linnas kus elekter tegelt lihtsalt olemas, on mõistlikum arendada pigem LEDi suunda, elektri tootmiseks on paremaid võimalusi ka päikese abiga. Aga see foori dubleerimine on tore. Kergliiklustee puhul võiks valgusriba nõrgem ja kitsam olla. Näis, asi areneb vaikselt edasi. Mõtted liiguvad, näiteks, äärekividega integreerimiseks (probleem disainis kuidas asi sahaga haiget ei saaks; aga võibolla tuleb just disaini pärast ärgitada väävelbetoonist erinevate profiilide tootmiseks eraldi firma püstipanekut - teedemehed ehk mäletavad ma kunagi asfaldipäeval tegin sellest materjalist ka ettekande). Aga miks mitte ka ülekäigurada tervikuna käsitleda, künnis kõige täiega. Iga asi võtab rohkem aega kui alguses arvad - hetkel veel mõttepojad küpsemas.

Esimese pealinnana Euroopa Liidus katavad Tallinnas tänavaid nutikad sillutisekivid, mis suudavad toota päikeseelektrit, sulatada lund ja jääd ning

10/12/2020

Pikemat aega on koostöös Asfaldiliiduga ette valmistatud võimalust loobuda niinimetatud dreenkihis filtratsiooninõude kasutamisest EVS 901-20 alusel. Kuna projekteerimisnormis (määrus 106) on võimalus teiste riikide normide kasutamiseks, siis sedakaudu saab loobuda filtratsiooninõudest. Eeldame, et vesi viiakse välja killustikaluses, selleks peab alus olema avatud mulde nõlvale ja killustiku kihi paksus reeglina vähemalt 20 cm, stabiliseeritud aluse all või ka rekonstrueerimisel vana muldkeha eeldatava tasandatud aluse kihi peal vähemalt 10 cm. Normis on nõue külmakindla materjali kasutamiseks asfaltkatte ülemises meetris. Selles osas on nii Soome kui Rootsi juhendis määratlused liiva ja kruusa kohta peenosise sisalduse alusel. Siit tulenevalt on mõistlik säilitada teekonstruktsiooni ülemises meetris peenosise (alla 0,063 mm) maksimaalne lubatud 15% ja ülemises pooles meetris (killustikaluse all) kuni 7% kaasa arvatud (protsendid ümardatud täisarvuks). Töökihi alaosas (1,0-1,5 meetrit) võiks lubatud olla kuni 30% peenosist. Katendiarvutus ja külmakerke kontroll on niiehknaa KAPi alusel ja sellest tulenevalt otsustatakse vajadusel ka materjalide asendamised. Eeltoodud peenosiste sisaldus kehtib uute materjalide kohta, siiski, ka samal objektil süvendist muldesse teisaldatavale materjalile, uues asukohas töökihi ulatuses. Sellised võimalused avanesid kui MTM määruses 101 (kvaliteedinõuded) võeti maha kõik filtratsiooniga seonduv. Lisaks on m101 oluline muudatus ka kaevetööde järel konstruktsiooni taastamises, kus loobuti samuti filtratsiooninõudest ja Soome normide eeskujul võib taastäites arvutusliku konstruktsiooni all kasutada sama materjali, mis kaevisest välja võeti, tingimusel et see on tihendatav.
Peenosise kaudu külmakindluse arvestamine ja filtratsiooninõudest loobumine on sees ka Tallinna tüüpkatendites, kuigi seni oli selle skeemi rakendamine juriidiliselt problemaatiline just määruse 101 nõuete tõttu. Nüüd seda takistust enam ei ole. Seega, peaks võti olema projekteerija käes, kes võib mitte kasutada projekteerimisnormis ja Maanteeameti juhendites sätestatud filtratsiooninõudeid.

19/11/2020

Täna sai üks teema joone alla - tutvustasime valitsuse kabinetiistungil viimast uuringut PPP teemas - teisene arvamus E&Y uuringule. Kui E&Y leidis et riigil on mõistlikum ehitus tellida, siis arvamisel olid vead sees. Nii et PPP kujunes meil arvutuslikult soodsamaks. Mõistame, et täna on riigil lihtne laenu võtta, kuid kauaks - ja laenud peab ka tagasi maksma. PPP puhul on kogu investeering jagatud pika aja peale.

09/11/2020

Veidi täiendatud kodulehte - artiklid - lühem jutt kutsest mis ilmus ehitusuudistes ning pikem jutt mis veel areneb edasi, samas teemas. Ja veel, soome normidest katendi projekteerimises

12/08/2020

Uudistest - Pärnus remonditakse Ehitajate teed - Ehitajate/Liivi ristmik peaks tehtud olema ja praegu on tööd Tallinna mnt/Ehitajate ristmikul. Rajatakse tsementstabiliseeritud alus ja kaetakse see asfaldiga. Mis on siin haruldast? Ainult tempo - kaevetöid alustati eile ja homme peab liiklus peale saama. Esmakordselt Eestis on rakendatud stabikihi kvaliteedikontrollis Dynatest LWD seadet, nõuded Itaalia eeskujul - kui 4 tunni jooksul pärast tihendamist on vajalik kandevõime 60 MPa saavutatud ja 24 tunni jooksul vähemalt 200 MPa, siis võib asfaldi kohe peale panna ilma laboritulemusi ootamata. Tänane stabimine, öine kvaliteedikontroll ja homne asfalt. Elame-näeme.

14/07/2020

Meie koduleht on uuenenud. Lähiajal peaks lisanduma ka foorumikeskkond teedeinseneridele ja -asjatundjatele, miks mitte ka huvilistele. Esialgu, testkasutuse ajal www.t-konsult.ee/foorum

16/04/2020

Olen veidi aretanud firma kodukat (http://www.t-konsult.ee), see areneb veel. Juhiks tähelepanu normide alajaotusele (ettevõttest - normid) kus on lingid rootsi ja soome juhenditele. Varsti peaks lisanduma kauaoodatud foorumi osa, iga ettepanek ja mõte on teretulnud.

31/03/2020

http://www.t-konsult.ee Koduleht uueneb (lõpuks ometi). Kõik märkused ja ettepanekud teretulnud. Toimetame valdavalt virtuaalselt, kuid kandevõimet mõõdame siiski reaalis.

Ka meie toetame Sürje stipendiumifondi ning seeläbi tulevasi teedeinsenere
07/10/2019

Ka meie toetame Sürje stipendiumifondi ning seeläbi tulevasi teedeinsenere

Kui kevadel andsime teada, et panustame TalTechi Peep Sürje nimelisse fondi, et teedeehituse eriala oleks jätkusuutlik, siis nüüd ongi esimesed stipendiumid välja jagatud.
Loodame, et nende toel sirguvad meie valdkonda tugevad tegijad!
https://taltech.ee/esimesed-peep-surje-nimelised-stipendiumid-said-omanikud

T-Konsult OÜ's cover photo
01/08/2019

T-Konsult OÜ's cover photo

T-Konsult OÜ's cover photo
01/08/2019

T-Konsult OÜ's cover photo

T-Konsult OÜ
01/08/2019

T-Konsult OÜ

https://www.ehitusuudised.ee/uudised/2019/08/01/operatiivsem-ja-tapsem-voimalus-katendite-kontrolliks?fbclid=IwAR0iq6akO...
01/08/2019
Operatiivsem ja täpsem võimalus katendite kontrolliks

https://www.ehitusuudised.ee/uudised/2019/08/01/operatiivsem-ja-tapsem-voimalus-katendite-kontrolliks?fbclid=IwAR0iq6akO_v5iiI1U6PV3Ofn4YcU6v5L-2jqRA6Hywz2Kc5AhY0817NrZnc

Hetkel ei ole Eestis enamlevinud katendiarvutuse tulemused mõõdetavad ja ehituskvaliteedi kontroll ei tugine arvutustel. Senised parameetrid – nii need, mida kasutatakse katendiarvutuste alusena, kui ka ehituse kvaliteedikontrollis, ei tugine mõõtmistel vaid on kokkuleppelised. Uudse kandevõi...

09/07/2019

Konsultatsioonifirma T-Konsult asutati 2015, põhivaldkonnaks on katenditega seonduv ning eesmärgiks jõuda nii kaugele, et katendiarvutus ja ehitusaegsed kontrollmõõtmised oleksid vastavuses. Selleks on hangitud kandevõime mõõteseade Dynatest 3032 LWD, mis võimaldab mõõterežiimi piisavalt detailselt seadistada sest materjalide omadused (sh elastsusmoodul) sõltuvad mõõtmisel kasutatavast pingerežiimist. Senised parameetrid – nii need, mida kasutatakse katendiarvutuses, kui ka ehituse kvaliteedikontrollis, ei tugine mõõtmistel vaid on kokkuleppelised. Eestis laialt levinud kandevõime mõõtmiseks kasutatav Inspector on siiski tihenduskvaliteedi mõõteseade, võrrelda saab seda, kuivõrd seadmega materjali ühetihendamisel konstruktsiooni pinnakiht jäigemaks läks, mitte niivõrd saavutatud absoluutväärtust. Plaatkoormuskatse on veidi parem, kuid aeganõudev ja vajab koormamiseks tehnikat. Lisaks pole just päris õige kõigilt erinevatelt konstruktsioonidelt ühte ja sama kandevõime kontrollväärtust nõuda.
Alates 2017 kevadest oleme teinud mõõtmisi Dynatestiga, analüüsinud mujal maailmas tehtut ja selle alusel sai Tallinna tüüpkatendite uuendamisel sisse toodud kergseadmega kandevõime mõõtmine. MKM määruse 101 (kvaliteedinõuded), mis kuuldavasti varsti uuendatakse, alusel tuleb Inspectori või Loadmani asemel teiste seadmetega mõõtes kasutada üleminekutegurit. Meie kogemuse järgi on põhimõtteliselt kaks võimalust – kas kasutada Inspectoriga analoogset mõõterežiimi (liival 500-600 kPa, killustikul 1,4-1,6 MPa) mis peaks andma võrdsed tulemused, või üleminekutegurit 1,3 millega tuleb korrutada mõõtetulemust 100 kPa režiimis 300 mm plaadiga mõõdetult liival või 300 kPa režiimis 150 mm plaadiga killustikul. Plaatkoormuskatsega võrdlustabel on toodud Tallinna tüüpkatendite juhises. Läbi plaatkoormuskatse tulemuste on võimalik võrrelda Odemarki valemiga Soome reeglite järgi arvutatut, kuid mitte KAPiga arvutatut.
Kui plaatkoormuskatset tuleb kasutada sagedusega 4 punkti kilomeetrile (MNT juhend), siis LWD jaoks on mõistlik sagedus umbes 10 korda suurem, tavalise kaherajalise tee puhul on sobilik vähemalt 3 punkti ristlõikes 50 meetrise vahekaugusega (sidumata kihtidel mõõdetakse reeglina meeter servast kummalgi pool ja keskel). Et tulemused on kohe objektil nähtavad, on võimalik operatiivselt nõuetele mittevastavatel aladel miskit ette võtta enne kihi vastuvõtmist.
Läbi TTÜ magistritööde uurime teemasid põhjalikumalt – näiteks, kaasneb geosünteetide kasutusega mõningane ajutine mõõdetava kandevõime kahanemine, mille ulatus sõltub kihipaksusest. Miks ajutine – muu maailma uuringud on näidanud, et liikluse all järeltihenemise käigus formeerub kandevõime siiski täielikult, geovõrgud omandavad oma efekti. Itaalia kogemuste järgi on võimalik külmstabiliseerimise kvaliteedikontrollis loobuda laborikatsetest, kui tihendatud konstruktsioonikihil 4 tunni jooksul esimest korda ja 24 tunni järel teist korda mõõdetud kandevõime väärtused on piisavad. Kaevetööde järel taastatud katendi kandevõime mõõtmised näitavad, kui korralikult on teostatud üleminek olemasoleva ja uue katendi vahel – tavaliselt uue katendi kandevõime piisav kuid üleminekualal mitte ning see ongi põhjuseks, miks katendid lagunevad eelkõige kaevetööde piirialade juurest.

05/07/2019

Kandevõime mõõtmistest veidi laiemalt - mõõteseadmed võib jagada staatilisteks ja dünaamilisteks. Staatiline on plaatkoormuskatse - Saksamaal väga levinud, mujal üldiselt saksa standardi DIN 18134 alusel kas tõlgitud või mugandatud lahendus. Mõned viimased aastad on ka Eestis püütud sel teel kandevõimet mõõta, kuid raske on öelda kas viga mõõtjas/mõõtmises endas või mittekorrektsetes nõuetes või mõlemas, 2017 mõõtmistest vaid 17% vastas kõigile soovitud nõuetele. Ei usu et tee-ehituse kvaliteet sedavõrd nigel oleks. Dünaamilised seadmed saaks jaotada kergeteks (väikesteks) ja suurteks. Suurte levinum näide - FWD (falling weight deflectometer), Eestis Teede Tehnokeskusel Dynatesti seade, kuid siin mõõdavad ka soomlased KUAB seadmega. Sõiduauto/maasturi haagis. Mõõtmiseks peatub koha peal minutiks, tõstab raskuse üles ja laseb kukkuda ning mõõdab mitme sensoriga selle kukkumise tulemusel tekkivat deformatsiooni. Suhteliselt kiire aga kallis ja igale poole ei pääse. Kaasaegsem seade Dynatesti Raptor, mis suudab maanteekiirusel kandevõimed kirja panna ja seda 10 meetrise sammuga.
Kergseadmed võib jagada kolme koolkonda - soome, saksa ja taani. Soome koolkonda kuuluks Loadman ja Inspector. Hea seade kuid mitte kandevõime vaid tihenduse kvaliteedi mõõtmiseks. Ja need kaks asja ei ole üks ja seesama. Põhimõte on sarnane FWD-seadmega - 10 kg lastakse kukkuda ümargusele plaadile ja mõõdetakse vajum. Sellest arvutatakse kandevõime. Tihenduskontrollis võrreldakse teise katse tulemust viimase kolme katse keskmisega. Paraku kasutatakse mõõtmisel reaalsetest koormustest oluliselt suuremaid ja seetõttu ei saa mõõtetulemuse järgi arvutatu olla lähedane katendi dimensioneerimisel arvutatuga.
Saksa koolkonnas on Zorn, HMP ja Terratesti varasemad mudelid, ilmselt pole loetelu ka lõplik. Mõõtmised on vaid 100 kPa režiimis - see võib olla õige liival, kuid alusel enam mitte. Taani koolkonna seadmetel on muudetavaid parameetreid rohkem ja seetõttu saab igas olukorras valida sobiliku mõõterežiimi. Taani koolkonda kuuluvad Dynatest LWD, Sweco Prima 100 ja Terratest 9000.
Kui tahame, et mõõtetulemused oleksid võrreldavad arvutustega, tuleks igal konstruktsioonikihil mõõta selle kihi tööolukorras esinevas pingerežiimis ja arvutustes kasutada mõõdetud materjalide elastsusmoodulite väärtusi. Tänases normis kirjapandu ei ole mõõdetud vaid kokkuleppelised numbrid.

Address

Mäealuse 2/1
Mustamäe

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

Telephone

+372 5171055

Products

Liiklusuuringud, liiklusohutuse auditeerimine, tee projekteerimine, katendite projekteerimine, kandevõime mõõtmised

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when T-Konsult OÜ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to T-Konsult OÜ:

Nearby engineering companies