Sirkel & Mall Geodeesia

Sirkel & Mall Geodeesia Sirkel & Mall Geodeesia - katastrimõõdistamisest kuni 3D laserskaneerimiseni. www.smageodeesia.ee Sirkel & Mall Geodeesia OÜs töötavad kvalifitse
eritud mõõtjad, kes koos ettevõttes kasutuses oleva kaasaegse kõrget mõõtmistäpsuist võimaldava mõõtetehnikaga suudavad rahuldada ka kõige nõudlikuma kliendi erisoove.
(2)

LITSENTSID:
692 MA Geodeetilised ja kartograafilised tööd
597 MA-k Maakorraldustööd
EEG000191 Geodeetilised tööd ehitusplatsidel

VASTUTUSKINDLUSTUS:
Omame erialase tegevuse tsiviilvastutuskindlustust ERGO kindlustuses väärtuses 64 000 Eurot. Poliis nr. 40784737

Sirkel & Mall Geodeesia's cover photo
08/03/2013

Sirkel & Mall Geodeesia's cover photo

Address

Laki 5
Tallinn
10621

Telephone

(+372) 6 555 480

Products

Topo-geodeetilised uuringud:
Geodeetiline alusplaan detailplaneeringute, projekteerimise vms. jaoks

Ehitusgeodeetilised tööd:
Teede, trasside ja ehitiste mõõdistustööd, vajumisvaatlused, märkimistööd,
teostusmõõdistus

Hoonete mõõdistus:
Inventariseerimine, hoonete sise- ja välismõõdistus, mõõdistusprojektid,
ehitusjärgne kontrollmõõdistus, hoone nurkade koordineerimine

Maakorralduslikud tööd:
Katastriüksuste jagamine, liitmine, moodustamine, tagastamine, erastamine,
piiride nihutamine, piirimärkide märkimine ja taastamine

Markšeideritööd

3D Laserskaneerimine

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sirkel & Mall Geodeesia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Sirkel & Mall Geodeesia:

Nearby engineering companies


Other Engineering Services in Tallinn

Show All